Dorotea

I arbetsgruppen för Alla Tiders Dorotea ingår:

  • Musik- & Teaterföreningen
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Dorotea bibliotek
  • Lövstrands hembygdsförening
  • Dorotea hembygdsförening
  • Dorotea kommun/samisk samordnare
  • Medborgarskolan
  • Förskolan, Ormsjö
  • Västerbottens museum

Kontakt:

Maria Appelstam Häll
Västerbottens museum
090-16 39 13
e-post