Malå

I arbetsgruppen för Alla Tiders Malå ingår:

  • ABF
  • Malå bibliotek
  • Malå samisk förvaltningskommun
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Malådalens byaförening
  • Västerbottens hembygdsförbund
  • Skellefteå museum

Kontakt:
Olof Östlund
Skellefteå museum
0910-73 55 17
e-post