Robertsfors

I arbetsgruppen för Alla Tiders Robertsfors ingår:

 • Robertsfors bibliotek
 • Robertsfors kommun – kultur, skola, bibliotek
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Robertsfors kommun
 • Skolan
 • Kålaboda museum
 • Robertsfors hembygdsförening
 • Nysätra hembygdsförening
 • Bygdeå hembygdsförening
 • Bygdeå-Nysätra Släktforskarförening
 • Studieförbundet Bilda Nord
 • Kyrkan
 • Robertsfors Teater & Musik
 • Robertsfors Konstförening
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Studiefrämjandet
 • ABF
 • Västerbottens museum

Kontakt:

Petter Engman
Västerbottens museum
090-16 39 26
070-637 44 06
e-post