Storuman

I arbetsgruppen för Alla Tiders Storuman ingår:

  • Storumans bibliotek
  • Långsjöby hembygdsförening
  • Sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijti
  • Storumans kommun
  • Storumans kommuns fotoarkiv
  • Hembygdsföreningen Gratian
  • Tärna hembygdsförening
  • Västerbottens museum

Kontakt:

Berit Andersson
Västerbottens museum
090-16 39 12
070-555 29 23
e-post