Sorsele

I arbetsgruppen för Alla Tiders Sorsele ingår:

  • Ammarnäs byaförening
  • Ammarnäs sameförening
  • Sorsele byaråd
  • Sorsele hembygdsförening
  • Sorsele kommun
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Västerbottens museum

Kontakt:

Hillevi Wadensten
Västerbottens museum
090-16 39 37
070-525 48 32
e-post