Lycksele

I arbetsgruppen för Alla Tiders Lycksele ingår representanter från:

 • Lycksele bibliotek
 • Rusksele hembygdsförening
 • ABF
 • Medborgarskolan
 • Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Örträsks hembygdsförening
 • Vormsele hembygdsförening
 • Folkmusikföreningen i Lycksele
 • Lycksele sameförening
 • Skogsmuseet
 • Västerbottens museum

Kontakt:

Frida Lindberg
Lycksele bibliotek
070-370 19 77
e-post